Przedmiot realizacja obrazu i dźwięku dla studentów stacjonarnych III roku doradztwa politycznego i publicznego. W ramach kursu studenci realizują zadania związane z obróbką dźwięku: realizują własne nagrania, poznają zasady pracy w programie do montażu audio, przygotowują własny projekt reklamy radiowej.