W ramach początkowej części kursu Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu propedeutyki prawa: system prawny, jego elementy, podział prawa na gałęzie. Dalsza część zajęć koncentruje się wokół najważniejszych pojęć z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.