W ramach kursu z prawa mediów Studenci zostają zapoznani z wybranymi zagadnieniami zawartymi w ustawie prawo prasowe oraz ustawie o radiofonii i telewizji. Celem kursu jest uzmysłowienie Studentom praw i obowiązków dziennikarskich oraz zasad funkcjonowania szeroko rozumianej prasy w sposób zgodny z prawem.