Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią istotne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W dobie uelastycznienia procesów pracy, równolegle do postępu technicznego przebiegają zmiany biologiczne. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy globalizacja przynosi nowe ryzyko natury technicznej, nowe problemy i zagrożenia dla zdrowia. Dla współczesnej ochrony zdrowia najważniejszy jest człowiek/pracownik wraz z jego ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi w środowisku pracy. Aby praca była wykonana jak najbardziej efektywnie przy jednoczesnym małym koszcie fizjologicznym muszą być spełnione określone warunki środowiska pracy.