Zajęcia z Technologii Informacyjnej mają na celu zaznajomienie studenta z zakrsu jego obsługi oraz aplikacji komputerowych. Aplikacja omawiane na tym kursie mają w opini autora usprawnić pracę studenta w trkacie toku jego studiów oraz w jego przyszłej karierze zawodowej. Omówiony zostanie pakiet aplikacji biurowych na licencji "Open Source" ze szczególnym uwzględnieniem edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego. Omówione zostaną także sposoby zarządzania projektami oraz tworzenia i edycji grafiki komputerowej.