Celem kursu jest zapoznanie studentów z etapami rozwoju mowy dziecka.