Celem kursu jest praca nad właściwym przygotowaniem prac licencjackich.