Absolwent po ukończeniu kursu psychologii społecznej powinien znać teorie wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym, zwłaszcza teorie wpływu społecznego. Psycholog powinien również przewidywać i wyjaśniać społeczne zachowania ludzi oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka.