Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, I roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Stanowi kontynuację zajęć przerwanych pandemią koronawirusa w marcu 2020 roku. 

Celem kursu jest zdobycie i porządkowanie wiedzy z zakresu teorii komunikowania. Poznanie mechanizmów funkcjonowania komunikowania w społeczeństwie. Teorie i hipotezy objaśniające skutki i uwarunkowania skutecznego komunikowania się. Umiejętność analizy procesów komunikowania społecznego.