Kurs charakteryzuje zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania.