Kurs stworzony w celu przeprowadzenia testu końcowego z ćwiczeń Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania