Kurs utworzony w celu przeprowadzenia testu końcowego z ćwiczeń z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym