Platforma do przeprowadzenia egzaminu i kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Propedeutyka psychologii klinicznej dla studentów 2. roku psychologii, studiów niestacjonarnych.