Platforma do przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych dla 3. roku psychologii, specjalności Psychologia kliniczna człowieka dorosłego.