Przedmiotem kursu są podstawowe zagadnienia dotyczące statusu subdyscypliny związanych z nią pojęć i teorii