Przedmiotem kursu są podstawowe zagadnienia dotyczące statusu subdyscypliny, specyficzne dla niej pojęcia i teorie