Kurs przeznaczony dla studentów zdających egzamin z Psychometrii w roku akademickim 2020/2021