Przedmiotem kursu są zagadnienia ulokowane we współczesnej myśli socjologicznej