Przedmiotem kursu są podstawowe teorie, pojęcia oraz fakty związane z antropologią kulturową