Przedmiotem kursu są podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne