Przedmiotem kursu są podstawowe pojęcia i teorie związane z socjologią wychowania