Materiały dla studentów Fakultetu 6. Projektowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych.