Kurs jest adresowany dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskie uzupełniające), specjalności Pedagogika rewalidacyjna.  Dotyczy przedmiotu obligatoryjnego, obejmującego zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe w wymiarze: 15 h wykłady oraz 15 h ćwiczenia (1 grupa).