Kurs jest adresowany dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskie uzupełniające), specjalności Pedagogika rewalidacyjna.  Dotyczy przedmiotu obligatoryjnego, obejmującego zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe (1 grupa).