Labolatoria dla trzeciego roku na kierunku Psychologia, ścieżka specjalizacyjna: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego, realizowane w roku akademickim 2019/2020, studia niestacjonarne