W ramach kursu studenci zostaną zapoznani z wybranymi zagadnieniami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.