W ramach kursu dokonana zostanie charakterystyka odpowiedzialności prawnej i etycznej dziennikarzy. Analizie poddane zostaną kodeksy etyki stowarzyszeń dziennikarskich.