Celem kursu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie diagnozowania potencjału człowieka oraz metodami aktywnymi wykorzystywanymi podczas treningu twórczości połączone z umiejętnością prowadzenia badań i opracowywania treningu dla wybranej grupy uczestników.