Zakładanymi celami modułu jest:

1. Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki oraz pedagogiki specjalnej szczegółowej.

2. Poznanie przez studentów współczesnych tendencji w zakresie pedagogiki specjalnej.