Kurs ma na celu realizację zagadnień przewidzianych w Sylabusie przedmiotu Diagnoza i terapia logopedyczna. 
Kurs przewidziany jest dla studentów 3 roku Pedagogiki UŚ