Moduł składa się z ćwiczeń i wykładów, których tematyka dotycząca rodziny wobec wyzwań współczesności wzajemnie się uzupełnia.
Dynamika przemian rodziny, wartości uznawane przez społeczeństwo oraz ich hierarchia, akceptowane normy społeczne nieustannie podlegają procesom liberalizacji i "westernizacji". Dodatkowo rzeczywistość społeczno-gospodarcza i polityczna kreuje warunki, w których funkcjonuje współczesna rodzina.
Treści i zakres tematów poruszanych podczas zajęć dotyczą wybranych aspektów z którymi zmaga się współczesna rodzina.