Tematyka zajęć:

1. Postawy prokreacyjne kobiet.
2. O roli kobiet w rodzinie.
3. Bezdzietność jako problem rodziny na świecie.
4. Bezdzietność z wyboru.
5. Zapłodnienie in vitro
6. Eurosieroctwo.
7. Macierzyństwo – model Nowej Matki.
8. Ojcostwo – model Nowego Ojca.
9. Triumf  Nowego Dziecka – nowe idee w wychowaniu, współczesne wzory socjalizacji.
10. Samotne macierzyństwo. Problemy samotnych matek, skala i skutki  zjawiska w Polsce. Problemy wychowawcze dzieci z rodzin samotnych matek oraz ich rozwój.
11. Samotne ojcostwo. Problemy samotnych ojców, skala i skutki  zjawiska w Polsce. Rozwój dziecka w rodzinie samotnego ojca.
12. Rozwody w Polsce i na świecie – statystyka, powody, problemy, opinie społeczne na temat rozwodów.
13. Rodzina zrekonstruowana – „patchworkowa” - ojczym i pasierb – macocha i pasierbica. Relacje między członkami w rodzinie zrekonstruowanej.
14. Polityka państwa wobec rodziny.

Debata Oxfordzka:

"Małżeństwo czy kohabitacja? Rodzina wobec wyzwań współczesności".