Kurs przeznaczony jest dla studentów  II roku studiów na kierunku Politologia, specjalności administracja publiczna  - studia stacjonarne