Platforma e-learningowa dla kursu Metodologia badań psychologicznych (semestr letni, 1 rok Psychologii, prowadzący: mgr Maria Flakus)