Kurs z zakresu ścieżki eksperymentalnej przygotowujący do zaliczenia z przedmiotu. Zawiera on niezbędne informacje o podstawach tematycznych, a także umożliwia zaliczenie poszczególnych zajęć dydaktycznych poprzez rozwiązanie zadań przypisanych każdemu tematowi.