Kurs z zakresu diagnozy psychologicznej (ćwiczenia i wykłady) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 3 roku psychologii.