Kurs jest przeznaczony dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu historia wychowania. Zadaniem kursu jest wspomaganie procesu uczenia się. Platforma stanowi miejsce mające budować kompendium wiedzy niezbędnej do egzaminu, a także tej, którą jest omawiana podczas ćwiczeń.