Statystyka w badaniach psychologicznych
Psychologia 2 rok, studia stacjonarne oraz niestacjonarne
Prowadzący: mgr Kamila Wrona