Propedeutyka psychologii pracy i organizacji (06-PS-SM-028) - materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych