Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat roli Afryki we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz aspektów tworzących specyfikę regionu. Studenci zapoznają się z najważniejszymi problemami polityk wewnętrznych zagranicznych państw tego kontynentu oraz najważniejszymi wyzwaniami dla jego bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego, kulturowego i politycznego.