Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z: konflikt zbrojny – podstawowe kwestie definicyjne, typologie i klasyfikacje; współczesne konflikty zbrojne – ujęcie statystyczne, rozkład geograficzny i intensywność; konflikt zbrojny na Bałkanach: wojna w Bośni i Hercegowinie (1992-1995); wojna w Kosowie (1996-1999). Przyczyny, przebieg, skutki; II wojna w Zatoce Perskiej - operacja “Pustynna Burza” (1990-1991); III wojna w Zatoce Perskiej - inwazja na Irak (2003); ludobójstwo w Rwandzie- 1999; przyczyny, przebieg i implikacje wojny w Afganistanie (2001)