Przedmiot realizowany jest w ramach ścieżki specjalizacyjnej PSYCHOLOGIA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA. Wyposaża studenta w wiedzę z zakresu pomiaru i diagnozy w obszarze psychologii zdrowia oraz umiejętności pozwalające na jej wykorzystanie w odniesieniu do konkretnych problemów pojawiających się w praktyce pracy psychologa.