Cykl wykładów dotyczy teorii stosunków międzynarodowych - zarówno klasycznych, jak i współczesnych – oraz podstawowych problemów i zagadnień pojawiających się przy omawianiu współczesnych stosunków międzynarodowych.
Cykl wykładów podzielony jest na cztery główne części:
  • Uwarunkowania i aktorzy tworzący stosunki międzynarodowe (wykłady 2 – 4)
  • Klasyczne teorie stosunków międzynarodowych (wykłady 5 – 7) wraz z debatą dotyczącą polityki zagranicznej Chin w kontekście klasycznych teorii IR (wykład 8)
  • Współczesne teorie stosunków międzynarodowych (wykłady 9 – 12)
  • Podsumowanie (wykład 13)
Każdy wykład opiera się na:
- prezentacji w programie PowerPoint przygotowanej przez prowadzącego i zapisanej w formacie .pdf;
- plików audio dotyczących treści wykładu;
- tekstu obowiązkowego, który student powinien przeczytać we własnym zakresie. W razie problemów z dostępem do tekstów obowiązkowych, również proszę skontaktować się mailowo w celu uzyskania kopii tekstu.