Celem kursu jest wzbogacenie wiedzy studentów na temat sposobów stymulacji i wspomagania rozwoju osób w różnym wieku poprzez gry, zabawy oraz walorów terapeutycznymi tych form aktywności. Powinien on stanowić przygotowanie do zespołowego projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ludoterapii w warunkach naturalnych lub symulowanych oraz tworzenia środków dydaktycznych posiadających walory terapeutyczne.