Przedmiot dotyczy historii, społeczeństwa, polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, Białorusi oraz pięciu republik środkowoazjatyckich, tj. Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Celem wykładu jest przedstawienie studentom głównych zagadnień dotyczących obszaru byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Azji Środkowej.
Każdy wykład opiera się na:
- prezentacji w programie PowerPoint przygotowanej przez prowadzącego i zapisanej w formacie .pdf;
- plików audio dotyczących treści wykładu;
- tekstu obowiązkowego, który student powinien przeczytać we własnym zakresie. W razie problemów z dostępem do tekstów obowiązkowych, również proszę skontaktować się mailowo w celu uzyskania kopii tekstu.