Celem zajęć będzie pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dbania o zdrowie własne oraz innych osób.