Kurs stanowi uzupełnienie treści realizowanych w kontakcie bezpośrednim i umożliwia studentom poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb, zasad BHP i ergonomii. Powinien być podstawą zespołowo przygotowywanych projektów zajęć oraz samodzielnie opracowanych e-posterów dotyczących oceny własnej pracy przez studentów.