Realizacja treści zgodnie z sylabusem przedmiotu - ćwiczenia.