W ramach kursu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.