Praca w studiu telewizyjnym to zajęcia warsztatowe dla studentów stacjonarnych dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W ramach kursu studenci realizują zadania związane z obróbką dźwięku, realizacją transmisji online, przygotowaniem scenariusza programu telewizyjnego oraz realizacją wideotutoriala. Studenci uzyskują również wiedzę w zakresie architektury studia telewizyjnego, jego wyposażenia, zastosowanych standardów połączeń pomiędzy elementami wyposażenia, itp.